4 września 2015
Urszula Kucała

kadra16_17

 

NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel przyrody, chemii
mgr Janusz Paszczv–ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, wychowania przedszkolnego, zajęć artystycznych
mgr Urszula Bartosiewicznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Beata Bielnauczyciel języka angielskiego
lek. wet. Zdzisława Woś - Bierowiecnauczyciel przyrody, biologii, wychowawca świetlicy
mgr Teresa Bobowskapedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji indywidualnej, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
mgr inż. Krystyna Dominiknauczyciel matematyki, plastyki i zajęć technicznych
mgr Mateusz Dudziknauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Beata Górkanauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego
mgr Zofia Hałasnauczyciel wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
mgr Małgorzata Janiknauczyciel języka niemieckiego, zajęć artystycznych
mgr Iwona Jaseknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
mgr Barbara Kirzeniewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
mgr Maria Knapiknauczyciel języka polskiego
mgr Bernadetta Kowalczykkatecheta
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki, fizyki
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
Joanna Sędzik-Mróznauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Stanisława Pyzionauczyciel przyrody
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowawca świetlicy
mgr Anna Spytekbibliotekarz, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Urszula Tułacz - Pieprzyklogopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, plastyki
ksiądz mgr Janusz Widurkatecheta
mgr Ewa Wilkosz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej