30 sierpnia 2018
Urszula Kucała

 
NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel przyrody, chemii
mgr Janusz Paszczv–ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, wychowania przedszkolnego, zajęć artystycznych
mgr Urszula Bartosiewicznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Teresa Bobowskapedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji indywidualnej, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
mgr Anna Czerwińskanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr inż. Krystyna Dominiknauczyciel matematyki, plastyki i zajęć technicznych
mgr Maria Dubielnauczyciel języka angielskiego
mgr Mateusz Dudziknauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Beata Górkanauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego
mgr Zofia Hałasnauczyciel wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
mgr Anna Jakubiaknauczyciel języka niemieckiego
mgr Iwona Jaseknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
mgr Barbara Kirzeniewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
mgr Maria Knapiknauczyciel języka polskiego
mgr Mateusz Krzysztofekkatecheta
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki, fizyki
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Sędzik-Mróznauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Stanisława Pyzionauczyciel przyrody
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowawca świetlicy
mgr Anna Spytekbibliotekarz, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Ewa Święteknauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Urszula Tułacz - Pieprzyklogopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, plastyki
ksiądz mgr Janusz Widurkatecheta
mgr Ewa Wilkosznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej