O szkole

Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku został utworzony w 1999 r. Placówka usytuowana jest na terenie Gminy Wiśniowa na pograniczu Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego. W Zespole uczy się ok 200 uczniów (130 – Szkoła Podstawowa, 70 – Gimna-
zjum), a opieką przedszkolną objętych jest 71 wychowanków w trzech oddziałach.

Historia Szkoły sięga 1880 roku. Początkowo nauka odbywała sie w wydzierżawionych izbach, ale około 1900 roku postawiono pierwszy drewniany budynek szkolny, który posiadał 3 sale lekcyjne. Nowy budynek został oddany do użytku w 1955 r. Powstał budynek piętrowy, murowany z nowoczesnymi salami lekcyjnymi i obszernymi korytarza-
mi. W odrębnym budynku mieściła się sala gimnastyczna wraz z szatnią i łazienką.

W 1999 r. powołane zostało Gimnazjum w Lipniku, którego młodzież uczyła sie w oddanym 20 września 2001 roku do użytku nowym, połączonym ze Szkołą Podstawową, budynku Gimnazjum. Budynek Zespołu posiada 13 sal lekcyjnych, w tym salę komputero-
wą, 3 pomieszczenia dla przedszkolaków, salę gimnastyczną
, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę do zajęć rewalidacji indywidualnej, bibliotekę z centrum multimedialnym i jadalnię. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska m.in.: Parafią, pobliskimi szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną w Lipniku, Państwową Strażą Pożarną z Myślenic, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej, Domem Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni, Orkiestrą Dętą w Lipniku. Młodzież aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ekologicznych i charytatywnych: Góra Grosza, zbiórka karmy dla zwierząt, książek dla dzieci przebywających w szpitalach oraz programach i projektach edukacyjnych, m.in.: „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała Ojczyzna", „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Wiśniowa", „Mieć wyobraźnię miłosierdzia", „No promil – no problem", Ogólnopolska kampania ,,Zaczytani", „Szkoła z klasą 2.0”, „Szkoła marzeń”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo” i wielu innych.

Najważniejszymi osiągnięciami są:

 • Europejska Odznaka Jakości eTwinning za projekt „Jumix”, 2016r.
 • Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt „Jumix”, 2016r.
 • finalista małopolskiego konkursu przyrodniczego 2012r.
 • laureat małopolskiego konk-
  ursu biblijnego dla uczniów gimnazjum 2016 r.
 • finalista małopolskiego konkursu biblijnego 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2016 r.
 • laureat ogólnopolskiego kon-
  kursu w ramach kampanii "Zacho-
  waj trzeźwy umysł” 2013 r., 2016r.
 • Laureat konkursu organizowa-
  nego przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałko-
  wskiego Województwa Małopolski-
  ego w roku 2013.
 • Ogólnopolski Konkurs Plasty-
  cznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo” (2 laureatów na etapie ogólnopolskim),
 • laureat ogólnopolskiego projektu -„Czytam Polskie”, 2016r.
 • laureat na etapie ogólnokrajowym- Ogólnopolski Konkurs PTTK „Moja Ojcowizna” 2016r.
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Marka Łatasa Posła Rzeczypospolitej Polskiej w XIII Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich,
 • finaliści XVI Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Ponadto: Finalista konkursu z biologii 2010r, Laureat konkursu historycznego 2009r., finalista konkursu biologicznego 2009r., finalista konkursu z biologii 2008r ,

W Szkole działają: Klub Sportowy "Andrusy", spółdzielnia uczniowska. Szkoła opiekuje się miejscami upamiętniającymi historię, kształtuje poczucie przynależności do "Małej Ojczyzny" (opieka nad cmentarzem z okresu I wojny Światowej, udział w uroczystościach upamiętniających walki partyzanckie na Suchej Polanie, udział w Sztafecie Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh).

Najważniejsze założenia koncepcji Szkoły, to: bezpieczeństwo uczniów, poszanowanie ich praw, wszechstronny rozwój dzieci we współpracy ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań i zdolności wychowanków, przygotowanie absolwentów do nauki na dalszym etapie kształcenia22.

Historia i tradycje szkoły

Do pobrania dokument w wersji pdf kliknij tutaj