Dyrekcja

dyrektorDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
mgr inż. Arkadiusz Skiba
wykształcenie:wyższe
rocznik:1971
stopień awansu zawodowego:n-l dyplomowany
posiadane kwalifikacje:przyroda, biologia, chemia, wych. fiz.
tel:12 27 14 092
vc_dyrektorV–ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
mgr Janusz Paszcz
wykształcenie:wyższe
rocznik:1971
stopień awansu zawodowego:n-l dyplomowany
posiadane kwalifikacje:matematyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły w Lipniku

2013 -Skiba Arkadiusz
1991 - 2013Knapik Maria
1987 - 1991Woźniczka Andrzej
1986 - 1987Płonka Tadeusz
1983 - 1986Trzepaczka Anna
1982 - 1983Woźniczka Anna
1981 - 1982Skiba Maria
1972 - 1981Skiba Wacław
1957 - 1972Wilk Józef
1955 - 1957Muniak Jan
1954 - 1955Pasterski Eugeniusz
1952 - 1954Zając Maria
1951 - 1952Gradek Władysław
1945 - 1951Wilk Józef
1923 - 1945Świebocki
1921 - 1923Łysek
1900 - 1908Dobrzański
1909 - 1919Szydłak Jakub
1908 - 1909Michalski
1900 - 1908Wlazło Jan
1883 - 1900Burchardt
1882 - 1883Różycki
1880 - 1882Zimmer