31 sierpnia 2023
Urszula Kucała

 

NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel chemii, przyrody
mgr Janusz PaszczV – ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, matematyki
mgr Urszula Bartosiewicznauczyciel języka polskiego; wychowawca kl.VIa
mgr Teresa Bobowskapedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego, rewalidacji indywidualnej oraz doradztwa zawodowego; wychowawca kl.VII
mgr Alicja Boczońnauczyciel biologii, geografii, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej; wychowawca świetlicy, wychowawca kl.I
mgr Maria Dubielnauczyciel języka angielskiego
mgr Beata Górkanauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, wychowawca kl.IV
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel współorganizujący zajęcia; wychowawca kl. VIII, n-l rewalidacji indywidualnej
mgr Zofia Hałas nauczyciel wychowania fizycznego oraz informatyki
mgr Iwona Jaseknauczyciel wychowania przedszkolnego; wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Katarzyna Kania-Bzdylpsycholog
mgr Barbara Kirzeniewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy, wychowawca kl. III
mgr Bernadetta Kowalczyknauczyciel religii
mgr Mateusz Krzysztofeknauczyciel religii
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki oraz fizyki; wychowawca kl. V
lic. Małgorzata Makselonnauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowania fizycznego; nauczyciel współorganizujący zajęcia oraz rewalidacji indywidualnej, wychowawca kl. VIb
mgr Anna Spytekbibliotekarz, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Joanna Szymskanauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Tarnawskanauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, pedagog specjalny, n-l rewalidacji indywidualnej
mgr Urszula Tułacz Pieprzyknauczyciel plastyki, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel rewalidacji indywidualnej –logopedia, logopeda szkolny, wychowawca świetlicy
mgr Ewa Wilkosznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 2, nauczyciel rewalidacji indywidualnej, wychowawca świetlicy