31 sierpnia 2022
Urszula Kucała

 

NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel chemii, przyrody
mgr Janusz PaszczV - ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, matematyki
mgr Urszula Bartosiewicznauczyciel języka polskiego; wychowawca kl.Va
mgr Teresa Bobowska pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego, rewalidacji indywidualnej oraz doradztwa zawodowego; wychowawca kl.VI
mgr Alicja Boczońnauczyciel biologii, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej; wychowawca świetlicy, wychowawca kl.3
mgr Maria Dubielnauczyciel języka angielskiego
mgr Beata Górkanauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel współorganizujący zajęcia; wychowawca kl. VII
mgr Zofia Hałas nauczyciel wychowania fizycznego oraz informatyki; wychowawca kl. VIII
mgr Iwona Jaseknauczyciel wychowania przedszkolnego; wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Barbara Kirzeniewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania do życia w rodzinie; wychowawca kl. 2
mgr Maria Knapiknauczyciel języka polskiego
mgr Bernadetta Kowalczyknauczyciel religii
mgr Mateusz Krzysztofeknauczyciel religii, wychowawca świetlicy
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki oraz fizyki; wychowawca kl. IV
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowania fizycznego; nauczyciel współorganizujący zajęcia oraz rewalidacji indywidualnej, wychowawca kl Vb
mgr Anna Spytekbibliotekarz, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału
mgr Joanna Szymskanauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Tarnawskanauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, pedagog specjalny, n-l współorganizujący zajęcia
mgr Irena Topanauczyciel geografii
mgr Urszula Tułacz Pieprzyknauczyciel plastyki, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel rewalidacji indywidualnej - logopedia;
mgr Ewa Wilkosznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 1, nauczyciel rewalidacji indywidualnej