1 września 2020
Urszula Kucała

 
NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel biologii, chemii
mgr Janusz Paszczv–ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, matematyki
mgr Teresa Bobowskapedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji indywidualnej, doradztwa zawodowego oraz języka polskiego, wychowawca kl.4
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej, wychowawca kl.1
mgr Joanna Sędzik-Mróznauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr inż. Krystyna Dominiknauczyciel matematyki, wychowawca kl. 7b
mgr Maria Dubielnauczyciel języka angielskiego
mgr Mateusz Dudziknauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Beata Górkanauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego, rewalidacji indywidualnej, n-l współorganizujący zajęcia, wychowawca kl.5
mgr Zofia Hałasnauczyciel wychowania fizycznego, informatyki, wychowawca kl.6
mgr Joanna Szymskanauczyciel języka niemieckiego
mgr Iwona Jaseknauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Kirzeniewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
mgr Maria Knapiknauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.8
mgr Bernadetta Kowalczykkatecheta
mgr Mateusz Krzysztofekkatecheta
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca kl. 7a
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
mgr Stanisława Pyzionauczyciel przyrody, biologii
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
mgr Anna Spytekbibliotekarz, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Urszula Tułacz - Pieprzyknauczyciel plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji indywidualnej - logopedia, wychowawca kl.2
mgr Ewa Wilkosznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej, wychowawca kl.3b