29 sierpnia 2019
Urszula Kucała

 
NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel biologii, chemii
mgr Janusz Paszczv–ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, matematyki
mgr Urszula Bartosiewicznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego
mgr Teresa Bobowskapedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji indywidualnej, doradztwa zawodowego oraz języka polskiego
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej
mgr Anna Czerwińskanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr inż. Krystyna Dominiknauczyciel matematyki
mgr Maria Dubielnauczyciel języka angielskiego
mgr Mateusz Dudziknauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Beata Górkanauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego
mgr Zofia Hałasnauczyciel wychowania fizycznego, informatyki
mgr Anna Jakubiaknauczyciel języka niemieckiego
mgr Iwona Jaseknauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Kirzeniewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
mgr Maria Knapiknauczyciel języka polskiego
mgr Mateusz Krzysztofekkatecheta
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki, fizyki
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Sędzik-Mróznauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Stanisława Pyzionauczyciel przyrody, biologii oraz chemii
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowawca świetlicy
mgr Anna Spytekbibliotekarz, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Urszula Tułacz - Pieprzyknauczyciel plastyki, wychowania przedszkolnego, rewalidacji indywidualnej -logopedia
ksiądz mgr Janusz Widur nauczyciel religii
mgr Ewa Wilkosznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej