30 sierpnia 2021
Urszula Kucała

 
NauczycielPrzedmiot
mgr inż. Arkadiusz SkibaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel chemii
mgr Janusz Paszczv–ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, nauczyciel muzyki, matematyki
mgr Urszula Bartosiewicznauczyciel języka polskiego; wychowawca kl. IVa
mgr Teresa Bobowskapedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego, rewalidacji indywidualnej oraz doradztwa zawodowego; wychowawca kl. V
mgr Barbara Cygannauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz rewalidacji indywidualnej, wychowawca świetlicy; wychowawca kl. II
mgr Joanna Sędzik-Mróznauczyciel wychowania przedszkolnego; wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr inż. Krystyna Dominiknauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIIb
mgr Maria Dubielnauczyciel języka angielskiego
mgr Mateusz Dudziknauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Beata Górkanauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego
mgr Teofila Górkanauczyciel wychowania fizycznego, rewalidacji indywidualnej, nauczyciel współorganizujący zajęcia, wychowawca kl. VI
mgr Zofia Hałasnauczyciel wychowania fizycznego, informatyki; wychowawca kl. VII
mgr Iwona Jaseknauczyciel wychowania przedszkolnego; wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Barbara Kirzeniewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy; wychowawca kl. I
mgr Maria Knapiknauczyciel języka polskiego
mgr Bernadetta Kowalczyknauczyciel religii
mgr Mateusz Krzysztofeknauczyciel religii
mgr Urszula Kucałanauczyciel matematyki oraz fizyki; wychowawca kl. VIIIa
mgr Elżbieta Michaliknauczyciel języka angielskiego
mgr Stanisława Pyzionauczyciel przyrody, biologii
mgr inż. Katarzyna Skibanauczyciel techniki, wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy; wychowawca kl. IVb
mgr Anna Spytekbibliotekarz, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Suktanauczyciel wychowania przedszkolnego; wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Joanna Szymskanauczyciel języka niemieckiego
mgr Urszula Tułacz - Pieprzyknauczyciel plastyki oraz edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji indywidualnej - logopedia; wychowawca kl.III
mgr Ewa Wilkosznauczyciel współorganizujący zajęcia oraz nauczyciel rewalidacji indywidualnej