ZPO w Lipniku z certyfikatem „Teatr w szkole – edukacja kulturalna młodego człowieka”

3 grudnia 2017
Urszula Kucała

W marcu 2017 r. nasza szkoła została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu – „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Od marca 2017 r. do 15 listopada 2017 r. należało wykonać osiem zadań związanych tematycznie z dziedziną sztuki, jaką jest teatr. Oceniało je jury złożone ze specjalistów.

Sprawozdania w formie opisów, linków do strony szkolnej i bloga oraz zdjęć wysyłane były poprzez  Platformę  Moodle przez koordynatora szkolnego konkursu. Były to m.in.: opis przygotowanego przedstawienia „Ptasie radio”,  recenzje uczniowskie spektakli teatralnych, plakaty teatralne, konkurs wiedzy o teatrze i wybranym aktorze, dzień talentów, konkurs recytatorski i inne prace uczniowskie, których zdjęcia wysłano do stolicy. Za każde z zadań można było otrzymać maksymalnie 10 punktów. Wszystkie nasze zadania i prace otrzymały maksymalną ilość punktów i tym samym zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiego Konkursu w którym zdobyliśmy certyfikat dla  szkoły – Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy aktywnie włączyli się w projekt i uczniom, chętnie angażującym się w każde zadanie.

T. Bobowska – koordynator szkolny konkursu