Zmiana w kalendarzu roku szkolnego

29 kwietnia 2015
Urszula Kucała

Uległa zmianie data wywiadówki śródokresowej z dnia 25 maja na 22 maja (piątek), godz. 17:00.