Zakończenie Roku Szkolnego 2016/17

25 czerwca 2017
Urszula Kucała

„Niesieni falami życia płyniemy przez morze wiedzy”

W dniu 23 czerwca 2017r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zakończyli rok szkolny 2016/17. O godzinie 8:15 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił w intencji uczniów i nauczycieli ks. Proboszcz Janusz Widur. Po Mszy Świętej, w sali gimnastycznej p. dyrektor Arkadiusz Skiba przywitał nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszystkim podziękował za cały rok nauki i pracy. Również Samorząd Uczniowski podziękował Dyrekcji i całemu Gronu Pedagogicznemu za trud kształcenia i wychowania, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość. Następie p. dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył nagrody książkowe uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum za wysokie wyniki w nauce, świadectwa z paskiem oraz listy gratulacyjne rodzicom.  Kilka osób z klasy III Gimnazjum otrzymało statuetki – nagrodę przyznawaną przez Dyrektora ZPO „Laur 2017” . W kategorii „Prymus” statuetkę otrzymała Oliwia Irzyk. Statuetkę w kategorii „Sportowiec” otrzymała Katarzyna Stalmach. Statuetka „Społecznika” przypadła również Oliwii Irzyk. Statuetka „Dziewczyny z Klasą” przyznana została Melanii Rapacz.  „Dżentelmenem” został Michał Jamróz. Statuetka „Czytelnika” powędrowała do Mariusza Dudzika. Statuetka „Najwyższa frekwencja” przyznana została Justynie Irzyk.  W tym roku p. dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył „Stypendia Motywacyjne” dla uczniów z najwyższą średnią ocen dwóm uczennicom klasy III Gimnazjum. Taką nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. otrzymała Oliwia Irzyk i Katarzyna Stalmach. Po rozdaniu nagród uczniowie klasy III Gimnazjum zaprezentowali pożegnalną część artystyczną, w której podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za 9 lat nauki oraz rodzicom za trud wychowania. Wręczyli filiżanki z cytatami nauczycielom, którzy uczyli ich w gimnazjum i kwiaty wszystkim pracownikom szkoły. Na końcu uczniowie przedstawili prezentację przygotowaną ze zdjęć z ich lat dzieciństwa i lat szkolnych. Były momenty wzruszeń i śmiechu. Uczniowie klasy III Gimnazjum otrzymali gromkie brawa. Po akademii uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie otrzymali pozostałe świadectwa i nagrody przyznane w różnych konkursach.

U. Kucała