Z legendą przez Polskę

7 lutego 2018
Urszula Kucała
Uczniowie klasy I i II biorą udział w spotkaniach w Bibliotece Szkolnej poświęconych wybranym legendom, regionom Polski, z których pochodzą, tradycji, muzyce i kulturze. Miesiąc luty zapachniał piernikami, a spowodowała to legenda „Toruńskie pierniki” – Marii Kruger. Uczniowie w formie układanki zdaniowej przypomnieli treść przeczytanej wcześniej w klasie przez wychowawczynie legendy, zatańczyli taniec „Mało nas”, zbudowali przestrzenny piernikowy domek, w prezentacji multimedialnej poznali postać Mikołaja Kopernika tak mocno związanego z Toruniem, a Pyza wędrująca po polskich dróżkach zaprowadziła ich do samej pracowni piekarza Bartłomieja, piekącego pyszne toruńskie pierniki.
                                                                                                                                    A. Spytek