Współpraca z Policją w ramach realizacji w ZPO w Lipniku Projektu ZPB

4 kwietnia 2016
Urszula Kucała

W ramach realizacji Zintegrowanego Planu Działań i realizacji zadań podjętych przez ZPO w Lipniku w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w r.szkol.2015/2016 30.03.2016 r. sierżant sztabowy Kamil Startek – dzielnicowy Gminy Wiśniowa podczas spotkania z gimnazjalistami przedstawił prezentację „Odpowiedzialność karna nieletnich” oraz omówił przestawione w niej zagadnienia, a także odpowiadał na pytania uczniów. W spotkaniu uczestniczyli również: mgr inż. A. Skiba – Dyrektor szkoły, wychowawcy i pedagog szkolny.

T. Bobowska – koordynator szkolny Projektu ZPB