Wojewódzki Konkurs Matematyczny Krakowska Matematyka 2017/2018 „Wolność zaczęła się w Krakowie”

26 marca 2018
Urszula Kucała

W dniu 23 marca b.r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku odbyła się dwunasta edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka 2017/2018” dla uczniów klas IV, V i VI z województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20.  Tegoroczny konkurs skupiony był wokół tematu: „Wolność zaczęła się w Krakowie”. Temat został wybrany w związku z uchwałą naszego Parlamentu z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ Włodzimierz Zwonek

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Tomasz Szemberg

Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH Vsevolod Vladimirov

Cieszy się on coraz większym powodzeniem wśród uczniów z województwa małopolskiego i nie tylko. W tym roku chęć udziału w konkursie zgłosiło  308 szkół z województwa małopolskiego, łącznie 5299 uczniów:  z klas 4 – 2441, z klas 5 – 1582,  z klas 6 – 1276 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 497 uczniów ze 178 szkół: 178 czwartoklasistów, 185 piątoklasistów oraz 134 szóstoklasistów.

Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku jest po raz czwarty gospodarzem wojewódzkiego konkursu. Nauczyciel matematyki uczący w tej szkole p. Urszula Kucała jest współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu. Do Lipnika przyjechało 42 uczestników z 21 szkół: 20 uczniów z klas czwartych, 8 – z klas piątych i 14 z klas szóstych. Towarzyszyli im nauczyciele i rodzice. Na uczestników konkursu i ich opiekunów czekał poczęstunek. Najwięcej uczniów, dziewięciu, przyjechało z SP nr 2  im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach. Pozostali uczniowie przyjechali z: ZPO w Krzczonowie, SP w Trzemeśni, SP im. Marii Konopnickiej w Trzebuni, SP nr 1 w Kamienicy, SP im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, SP nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej, SP nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, SP im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku, SP nr 4 w Myślenicach, SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Jaworznej, SP im. św. Jana Pawła II w Lubniu, SP nr 3 w Myślenicach, SP im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie, SP im. Janusza Korczaka w Krzeczowie, SP w Drogini, SP im. Władysława Orkana w Wiśniowej, SP nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach, SP im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, SP im. Partyzantów w Lipniku.

Dla pozostałych uczniów z województwa małopolskiego konkurs przeprowadzony został w 7 krakowskich szkołach oraz w Krzeszowicach. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Zadania konkursowe były dostosowane do każdego z poziomów wiekowych. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej i trwał 75 minut. Najlepsi laureaci z klasy IV, V i VI zdobędą puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Pozostali nagrody i dyplomy. Ogłoszenie wyników będzie 19 kwietnia 2018r. na stronie internetowej www.krakowskamatematyka.malopolska.pl lub snmkrak.blogspot.com. Wgląd do prac będzie w dniu 23 kwietnia 2018 r.  od 17:00 do 19:00 w SP Nr 148, ul. Żabia 20 w Krakowie. Lista laureatów zostanie opublikowana 26 kwietnia 2018r. na stronie internetowej.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 16 maja 2018r. o godz. 10:00 w Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi ul. Łokietka 60 w Krakowie.

U. Kucała