Święto Niepodległości

14 listopada 2017
Urszula Kucała

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzkie mają. Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają….”

W dniu 11 listopada 2017 r. po uroczystej mszy sprawowanej przez Ks. Proboszcza Janusza Widura w intencji Ojczyzny i pobudzającej do refleksji homilii już kolejny raz odbyło się Patriotyczne Śpiewanie w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Lipniku pod kierunkiem p. Marii Knapik i p. Janusza Paszcza. Uczniowie zaśpiewali wiele pieśni patriotycznych począwszy od Bogurodzicy a skończywszy na pieśni „Żeby Polska była Polską”. Każdą z tych pieśni poprzedzał komentarz będący także krótkim opisem dziejów Polski. Uczniowie na lekcjach techniki pod opieką p. K. Skiby przygotowali kotyliony, które wszystkim uczestników uroczystości wręczał Samorząd Uczniowski. Dekorację przygotowała p. Urszula Tułacz-Pieprzyk. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował p. Dyrektorowi A. Skibie za zainicjowanie tej formy świętowania Dnia Niepodległości, uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w organizację tej uroczystości a także wszystkim przybyłym.

M. Knapik