Spotkanie z leśnikiem

16 października 2017
Urszula Kucała
Dnia 12.10. uczniowie klasy I i II SP wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Myślenice- p. Mariuszem Bartosiewiczem.
Prelekcja ta dostarczyła dzieciom wielu informacji nt. lasu i jego mieszkańców.
U.Bartosiewicz, B.Cygan