Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Lipniku

28 lutego 2015
Urszula Kucała

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku ogłasza nabór do Przedszkola Samorządowego, do klasy 1 Szkoły Podstawowej i klasy 1 Gimnazjum w Lipniku.

Wnioski dostępne będą u wychowawców poszczególnych oddziałów, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (http://www.zpolipnik.pl).

Zapisów dzieci i młodzieży należy dokonać w terminie od 01 do 31 marca 2015r. w godzinach pracy sekretariatu.

Dokumenty do pobrania:

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – pobierz
  • Kryteria rekrutacji do przedszkola w Lipniku – pobierz
  • Umowa – pobierz
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola – pobierz
  • Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego – pobierz
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz
  • Oświadczenie o wielodzietności – pobierz
  • Oświadczenie rodziców/ opiekunów o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym – pobierz