Projekt „Wiśniowsko godka”

16 października 2017
Urszula Kucała

„Bardzi boli od jozyka niz łod kija”

/powiedzenie ludowe/

12.X.2017 r. mgr inż. A. Skiba – Dyrektor szkoły oraz mgr T.   Bobowska – koordynator współpracy z GOKiS w Wiśniowej w obecności uczniów  powitali mgr Kamila Gołdawskiego – doktoranta UJ. Językoznawca wygłosił wykład zilustrowany prezentacją multimedialną na temat nietypowej funkcji wyrazów obraźliwych w gwarach, ze szczególnym uwzględnieniem powiedzeń charakterystycznych dla naszej Gminy Wiśniowa.

Dziękujemy mgr A. Dudek – Wargowskiej – Dyrektor GOKiS w Wiśniowej za współpracę w ramach realizowanego projektu „Wiśniowsko godka” współfinansowanego jako element ogólnopolskiego programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury.

                                                           T.Bobowska