Program SKS w Szkole Podstawowej w Lipniku

26 listopada 2017
Urszula Kucała

Uczniowie Szkoły  Podstawowej w Lipniku uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach Pogramu SKS. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w zajęciach biorą udział dziewczęta i chłopcy z klas IV – VI SP. Na zajęciach realizowane są gry zespołowe – zgodnie z preferencjami uczniów głównie piłka nożna i piłka koszykowa.

Główne cele Programu SKS finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Terytorialny:

– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież,

 – poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,           

– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży                                                                            

– zwiększenie oferty ogólnodostępnych , bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

T. Górka