Program „Klub”

17 grudnia 2017
Urszula Kucała

Niezwykle cenną inicjatywą Ministerstwa  Sportu i Turystyki w ramach  upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży i rozwijania sportu jest Program „Klub”.  Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

W 2017 roku dotację celową w ramach Programu „Klub” otrzymał UKS „Andrusy” w Lipniku. Środki finansowe z MSiT były przeznaczone na  wynagrodzenia instruktorów prowadzących treningi piłkarskie dla dziewcząt w 2 kategoriach wiekowych oraz zakup sprzętu sportowego. Zakupiono m. in. piłki do piłki nożnej, małe przenośne bramki, stroje bramkarskie i piłkarskie. Dziewczęta, należące do sekcji piłki nożnej UKS „Andrusy” w Lipniku, szczególnie cieszą się z pięknych,  reprezentacyjnych strojów piłkarskich.

T. Górka