Program Junior Sport w Szkole Podstawowej w Lipniku

27 listopada 2016
Urszula Kucała

Od 2 lat uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach Programu Junior Sport. Zajęcia odbywają się systematycznie 3 razy w tygodniu na obiektach sportowych ZPO w Lipniku, Hali Sportowej lub Orliku w Wiśniowej, a także w terenie. W tym roku szkolnym zajęcia są realizowane przez 2 szkoleniowców: P. Marka Łacnego – instruktora piłki nożnej i P. Teofilę Górka – nauczycielkę wychowania fizycznego. Uczniowie preferują głównie gry zespołowe: piłkę nożną i piłkę siatkową, ale chętnie biorą udział w grach i zabawach terenowych, sportach rakietowych, zajęciach z lekkoatletyki czy gimnastyki. Zajęcia będą realizowane do 12 grudnia 2016 r.

T. Górka