Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia

11 grudnia 2016
Urszula Kucała

8.12.2016 r. w ZPO w Lipniku odbyły się szkolenia dla uczniów kl. VI SP i wszystkich klas Gimnazjum oraz dla nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zagadnienia, które poruszył  prowadzący mgr M. Podolecki / z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis z Krakowa / dotyczyły:

  • wprowadzenia w świat ucznia wartości i norm, tak aby dzięki nim potrafił podejmować w życiu trafne wybory,
  • wzbogacenia wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
  • życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, w oparciu o wiarę we własne możliwości,
  • uświadomienia skutków zachowań ryzykownych, w tym także przemocy i agresji zarówno słownej jak i fizycznej, tak aby uczeń mógł podejmować racjonalne wybory i zmieniał niewłaściwe postawy i zachowania,
  • ukazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć filmy ukazujące dramat ludzi uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Mieli okazję wypowiedzieć się pisemnie na temat negatywnych skutków  sięgania po narkotyki.

Rodzicom i nauczycielom rozdano ulotki o tematyce profilaktycznej.

T. Bobowska