Prezentacja regionalna – realizacja zadań projektowych w kl. II Gim.

11 grudnia 2017
Urszula Kucała

„Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”

Jan Amos Komeński

5.12.2017 r. w ZPO w Lipniku gościliśmy  P. Mateusza Murzyna –  prezesa  myślenickiego oddziału PTTK „Lubomir” w ramach realizacji zadań projektowych dotyczących regionalizmu i turystyki. Pochodzący z Lipnika miłośnik turystyki i krajoznawstwa, przodownik turystyki górskiej w myślenickim Oddziale PTTK, założyciel grupy Towarzystwo Górskie bez wątpienia może być dla młodzieży autorytetem. Przedstawiona przez niego prezentacja / na prośbę T. Bobowskiej/ dotyczyła przede wszystkim piękna naszej małej Ojczyzny – powiatu myślenickiego. Inne jego wyprawy turystyczne można poznać poprzez  prelekcje i dokumentację filmową oraz fotograficzną   w spotkaniach organizowanych przez PTTK w MBP w Myślenicach.

Uczestnicy dwóch grup projektowych z klasy II Gim. podziękowali P. Mateuszowi zaprojektowanym na tę okazję dyplomem.

T. Bobowska