Podziękowania SU

20 czerwca 2019
Urszula Kucała

W dniu zakończenia r. szkol. 2018/2019 SU złożył podziękowania Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom za pomoc w zdobywaniu wiedzy, troskę o bezpieczeństwo, dbanie o odpowiednią atmosferę w szkole oraz w imieniu wszystkich uczniów przeprosił  za przysparzanie czasem problemów wychowawczych. Rada SU wyraziła również wdzięczność rodzicom za trud i cierpliwość wkładane w wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękowała także koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone chwile.

Na koniec wszystkim zgromadzonym życzyła „gorącego lata, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich oraz spędzenia jak najmilej wakacji”.

T. Bobowska – Opiekun SU