P. psycholożka z PPP poleca rodzicom poradniki – „Wychowanie przez czytanie” i „Z dzieckiem w świat wartości”

12 maja 2016
Urszula Kucała

Goszcząc w świetlicy szkolnej w Lipniku p. psycholożka Izabela Spytek zachęcała także rodziców do sięgnięcia po takie cenne pozycje książkowe, związane z propagowaniem Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom jak: „Wychowanie przez czytanie” i „Nauczmy dzieci wartości” I. Koźmińskiej, E. Olszewskiej . Są to poradniki  dla rodziców i nauczycieli, którzy „chcą być proaktywni, a nie reaktywni. Co to oznacza? Że zamiast jedynie reagować na większe lub mniejsze błędy czy przewinienia dziecka, starają się do błędów nie dopuszczać lub zmniejszać ich ryzyko poprzez mądre wychowywanie i wyposażanie dziecka w zasoby umysłu i serca (…)” /Cyt.za: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/

Wspólne czytanie zbliża rodzica i dziecko, buduje ich wspólne więzi, poczucie bezpieczeństwa, uczy poprawnej polszczyzny, poprawia koncentracje uwagi.

Dziecko naśladując rodzica chętniej w przyszłości sięgnie po lekturę.

Link do filmu motywacyjnego „Wychowanie przez czytanie” poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=JKrM8YSlW7U

W książce „Nauczmy dzieci wartości” autorki odwołują się do konkretnych doświadczeń, komentując je z psychologicznego punktu widzenia. Dają praktyczne wskazówki, jak nauczyć dziecko właściwych wyborów, by wyrosło na wrażliwego emocjonalnie człowieka, jednocześnie ciekawego świata i ludzi.

T. Bobowska