Opłaty za żywienie

11 listopada 2020
Urszula Kucała
Szanowni Rodzice,
W dniu 09 listopada w Urzędzie Gminy Wiśniowa odbyło się spotkanie dotyczące żywienia. Zapadły następujące ustalenia:
1. Począwszy od grudnia, Rodzice opłacając żywienie za dany miesiąc, sami dokonują odpisu za poprzedni miesiąc, pomniejszając kwotę wpłaty o nieobecności dzieci. Lista nieobecności jest przygotowywana przez ZPO i dostarczana firmie cateringowej do weryfikacji.
2. Płatności należy dokonywać do 05 dnia każdego miesiąca na podany rachunek bankowy.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, proszeni są o uregulowanie płatności za I tydzień listopada ( tj. od 02-06 listopada).
4. Wszyscy Rodzice, którzy nie otrzymali zwrotów za marzec ubiegłego roku, proszeni są o zgłoszenie do dyrektora ZPO w Lipniku tego faktu, podając:  imię i nazwisko dziecka oraz kwotę nadpłaty (do zwrotu). Zgłoszenia należy dokonać do 18 listopada.