OGŁOSZENIE

23 czerwca 2020
Urszula Kucała

W   dniach od 24.06.2020r. do 03.07.2020r.  można składać wnioski o przyjęcie dziecka na sierpień 2020r. do Przedszkola Samorządowego w Lipniku. Dotyczy to dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Wniosek można złożyć  osobiście lub przesłać skan na adres mailowy  (zpo_lipnik@poczta.onet.pl).

Karta zapisowa