Nauka pływania

29 lutego 2016
Urszula Kucała

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I – III SP w Lipniku mogą uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w formie nauki pływania. Zajęcia odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie na Basenie Aquarius w Myślenicach. W zajęciach bierze udział grupa 20 – osobowa uczniów, którzy pod opieką instruktorki pływania P. Teofili Górki nabywają umiejętności elementarnego poruszania się w środowisku wodnym. W wyjazdach na Basen uczestniczą rodzice, którzy pomagają w prowadzeniu zajęć i opiekują się dziećmi.

T. Górka