Najlepsza Mała Szkoła – Plebiscyt Dziennika Polskiego

11 listopada 2016
Urszula Kucała

Zachęcamy do oddania głosów na naszą szkołę uczniów, rodziców i nauczycieli

poprzez link

http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/zespol-placowek-oswiatowych-w-lipniku,36511,1636318,t,id,kid.html

Głosy można oddawać codziennie bezpłatnie lub płatnie, a także wysyłając papierowe kupony do Dziennika Polskiego do dnia 29. XI. 2016 r.

Nagrodą dla zwycięskiej szkoły jest telewizor.

T. Bobowska