Mikołajkowy Gminny Turniej Piłki Nożnej – Wiśniowa, 08.12.2017 r.

10 grudnia 2017
Urszula Kucała

8 grudnia b.r.  na Hali Sportowej w Wiśniowej uczniowie  szkół podstawowych uczestniczyli w Mikołajkowym Gminnym Turnieju Piłki Nożnej. Organizatorami Turnieju byli: ZPO w Lipniku, UKS „Andrusy” w Lipniku i GOKiS w Wiśniowej. Rozgrywki piłkarskie zorganizowano w 2 grupach wiekowych: klasy I-III SP i IV-VI SP oraz w kategorii  dziewcząt i chłopców. W imprezie wzięło udział 16 drużyn – łącznie ok. 150 uczniów.

Pan Wiesław Stalmach Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Arkadiusz Skiba Dyrektor ZPO w Lipniku i Pan Damian Pazdur z GOKiS w Wiśniowej  dokonali dekoracji medalami wszystkich uczestników Turnieju.

Rozgrywki piłkarskie toczyły się w dobrej, sportowej atmosferze. Niespodzianką była wizyta Mikołaja, który obdarował zawodników  słodyczami. A Pani Monika Piskorska – animatorka imprezy malowała buzie zamieniając je w motylki, kwiatki czy zwierzątka.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki Nożnej:

Dziewczęta I-III SP:                                              Chłopcy I-III SP:

SP Wiśniowa – I miejsce                          SP Wiśniowa I – I miejsce

SP Lipnik – II miejsce                                SP Wiśniowa II – II miejsce

SP Glichów – III miejsce                           SP Lipnik – III miejsce

Dziewczęta IV-VI SP:                                           Chłopcy IV-VI SP:

SP Lipnik – I miejsce                                 SP Lipnik – I miejsce

SP Wiśniowa – II miejsce                         SP Wiśniowa  – II miejsce

SP Kobielnik – III miejsce                         SP Węglówka – III miejsce

SP Węglówka – IV miejsce                      SP Glichów – IV miejsce

SP Glichów – V miejsce                            SP Kobielnik – V miejsce

T. Górka