„Literaturą i sztuką Tobie Ojczyzno służymy”

20 października 2018
Urszula Kucała

„Literis et artibus – Tibi servimus” – te znamienne słowa odczytamy na tarczach trzymanych przez lwy przed pałacem w Janowicach.

W dniach 18- 20 X odbyło się drugie szkolenie wyjazdowe uczniów starszych klas ZPO w Lipniku w ramach projektu „Be brave – młodzi w kulturze”. Tym razem pracowano nad budowaniem zespołu i metodami kreatywnej pracy.

Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa. Projekt współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opiekunami grupy szkoleniowej były nauczycielki: p. K. Skiba oraz pedagog szkolny.

T. Bobowska