Konkurs Wiedzy o Teatrze i Wybranym Aktorze

5 listopada 2017
Urszula Kucała
31.X.2017 r. odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Teatrze i Wybranym Aktorze przeprowadzony w ramach realizacji dwóch zadań ogólnopolskiego konkursu „Teatr w szkole – edukacja kulturalna młodego człowieka” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas  V – VII SP  w formie pisemnej – testu składającego się z 18 pytań.

Etap szkolny (30.X.2017 r.) poprzedzony był eliminacjami klasowymi, w których wyłonieni zostali uczestnicy etapu szkolnego – po 3 uczniów z danej klasy. Uczestnicy szkolnego etapu konkursu z największą ilością punktów – I, II, III miejsce otrzymują nagrody książkowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego –  drobne gadżety z motywem teatru oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Cele konkursu to:

  • Wzbudzanie zainteresowania uczniów teatrem;
  • Zachęcenie uczniów do poznania historii teatru;
  • Kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł.

W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 8 uczniów z klas V – VII SP.

Komisja w składzie ; mgr M. Knapik, mgr B. Górka, mgr T. Bobowska

przyznała uczniom  następujące miejsca:

I miejsce – Grzegorz Twardosz z kl. VII SP;

II miejsce – Tomasz Jasek z kl. V SP oraz Sylwia Bieniek z kl. VI b SP

III miejsce – Mateusz Kuczaj z kl. VI a SP

Wyróżnienia:

Barbara Habieda z kl. V SP

Robert Jasek z kl. VII SP

Dawid Bała z kl. VI b SP.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Sponsorem nagród jest sklepik szkolny.

T. Bobowska