Konkurs Recytatorski

19 marca 2017
Urszula Kucała
Dnia 14. 03. 2017 r. w Szkolnej Bibliotece odbył się I etap – szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Komisja konkursowa brała pod uwagę: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe, dykcję, oryginalność występu recytatora i ogólny wyraz artystyczny. W wyniku pracy komisji wyłoniono następujących laureatów:
Kategoria Turniej Recytatorski klasy I- III
Filip Kucała klasa I
Michalina Burkat klasa I
Daria Zabłocka klasa II
Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
Jakub Jasek klasa I
Emilia Irzyk klasa III B
Anna Tokarz klasa III B
Sandra Kaczmarczyk klasa III B
Kategoria Wywiedzione ze słowa:
Zuzanna Murzyn klasa III B
Zuzanna Zabłocka klasa III B
Sędzik Liliana klasa III B
Kategoria Turniej Recytatorski klasy IV – VI
Tomasz Jasek klasa IV
Małgorzata Habieda klasa IV
Milena Rosiek klasa V B
Wyróżnienie otrzymali uczniowie:
Martyna Flaga klasa IV
Patrycja Rapacz klasa V B
Mateusz Pieprzyk klasa VI
Kirzeniewska Natalia klasa VI
Kategoria Wywiedzione ze słowa klasy IV – VI
Barbara Habieda klasa IV
Patrycja Bajer klasa VI
Kamila Mistarz klasa VI
Kategoria Turniej Recytatorski klasy gimnazjum
Oliwia Irzyk klasa III G
Michał Jamróz klasa III G
Kategoria Wywiedzione ze słowa
Wacław Bobowski klasa II G
Justyna Irzyk klasa III G
Zuzanna Tokarz klasa III G
Uczniowie Ci wezmą udział w Konkursie Recytatorskim w dniu 22, 23 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Wiśniowej
A. Spytek