Konkurs Na Plakat Profilaktyczny

10 czerwca 2018
Urszula Kucała

Uczniowie ZPO w Lipniku przygotowali wiele oryginalnych prac plastycznych na Konkurs Na Plakat Profilaktyczny. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,  promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.

Autorów najciekawszych prac wyróżniono dyplomami i nagrodami, które ufundował sklepik uczniowski.  Samorząd Uczniowski przygotował  ekspozycję prac – wystawa plakatów  wzbudziła duże zainteresowanie uczniów skłaniając ich do refleksji i przemyśleń.

T. Górka