„Kierowco – moje życie w Twoich rękach” – Kampania społeczna Trzeźwa Małopolska „NO PROMIL – NO PROBLEM”

5 listopada 2017
Urszula Kucała

ZPO  w Lipniku  już po raz siódmy przystąpił  do  realizacji zadań kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska „NO PROMIL – NO PROBLEM” organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce pod patronatem honorowym Gminy Wieliczka oraz Instytutu Rozwoju Społecznego.

Głównym celem kampanii było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

W ramach tej kampanii w dniu 3.XI.2017 r.  na terenie Gminy Wiśniowa zorganizowano marsze poparcia trzeźwości na drogach. Uczniowie ZPO w Lipniku  pod nadzorem szkolnego koordynatora kampanii i wychowawców z samodzielnie wykonanymi transparentami przedstawiającymi ideę kampanii, maszerowali drogą przez Lipnik aż do  skrzyżowania dróg. Wraz z funkcjonariuszami dobczyckiej policji  zatrzymywali pojazdy, wręczając kierowcom i przechodniom ulotki, baloniki, listy dzieci do kierowców, bajki no promilowe, praktyczne liczydełka. Byli także świadkami badania trzeźwości kierowców. Akcja ta spotkała się z wielką życzliwością kierowców oraz wzbudziła duże zainteresowanie zarówno kierowców jak i przechodniów.

 

Więcej informacji na temat Kampanii można znaleźć na stronie

http://www.bezpromilowo.pl/kamp2017/index.php/x-edcycja-kampanii/gminy-w-x-edycji-kampanii

http://www.bezpromilowo.pl/kamp2017/index.php/zofia-wie

T. Bobowska – szkolny koordynator w/w Kampanii