INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA W SZKOLE

28 sierpnia 2019
Urszula Kucała

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA W SZKOLE

 

Firma SĄSIEDZKA sp. z o.o. z siedzibą w Łazanach, przygotowuje posiłki w Dobczycach, gdzie prowadzi żywienie w dawnym gimnazjum obecnie w szkole podstawowej.

 

Sprzedaż abonamentów będzie się odbywać w każdym miesiącu w  dwóch ostatnich dniach miesiąca na kolejny miesiąc.

Zakupu można też dokonać płacąc przelewem na nr rachunku

39 1950 0001 2006 0093 6010 0003 podając w treści

imię i nazwisko ucznia

klasa

za jaki miesiąc jest opłata

po opłaceniu każdy uczeń otrzyma abonament obiadowy.

cena obiadu wynosi 8,50

 

Jeżeli chodzi o przedszkole to w tytule proszę podać

imię i nazwisko

za jakie posiłki jest dokonana płatność

za jaki miesiąc jest opłata

 

cena obiadu wynosi      – 8,50

cena śniadania wynosi – 3,40

cena podwieczorku       – 2,20

 

Odliczenie obiadów za dni nieobecne w szkole następuje po wysłaniu smsa na nr 730789236 lub e-meila na adres smakosz.szostak@wp.pl do godz. 8.00 dnia odliczanego. Kwota odliczeń będzie pomniejszana przy zakupie abonamentu na następny miesiąc.

Bardzo proszę o przestrzeganie godz.8.00, po tej godz. nie będziemy uwzględniać odpisów.

 

W przypadku wszelkich uwag i sugestii bardzo proszę o informację na e-meila smakosz.szostak@wp.pl