INFORMACJA

3 sierpnia 2016
Urszula Kucała

Przypominam, że uczniom klas 1, 2, 3, 4, 5 szkoły podstawowej oraz klas 1 i 2 gimnazjum materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tj. podręczniki i ćwiczenia) zapewnia szkoła. Jedynie uczniowie klasy 6 szk. podst. i 3 gimnazjum zobowiązani są do zakupu podręczników i ćwiczeń we własnym zakresie.

Dzieciom uczęszczającym do przedszkola materiały edukacyjne kupują rodzice za pośrednictwem wychowawcy oddziału, natomiast „wyprawkę” we własnym zakresie zgodnie z otrzymanym wykazem.

Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum jest nieobowiązkowy.

Książki i ćwiczenia do religii dla wszystkich oddziałów (klas) są zakupione przez księdza proboszcza.

podręczniki 1-3 SP

podręczniki 4-6 SP

Podręczniki GIMNAZJUM