INFORMACJA  O REKRUTACJI

27 lutego 2020
Urszula Kucała

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego w Lipniku oraz uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski  należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze,  od 2 do 31 marca , pomiędzy godziną 8.00 a 15.00

Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony  www.zpolipnik.pl