Informacja KRUS

12 lipca 2020
Urszula Kucała

Placówka Terenowa KRUS Myślenice, informuje że wzorem ubiegłego roku zostanie przeprowadzone losowanie nagród dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e – learningowego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl. Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 100 osób, wylosowanych spośród wszystkich dzieci, które wyślą ww. dokumenty w wymaganym terminie, tj. do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje i zasady przyznawania nagród zostały umieszczone na stronie internetowej Kasy  www.krus.gov.pl    https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

Pismo

Plakat kursu e-lerning