INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻYWIENIA

31 sierpnia 2020
Urszula Kucała
W związku panującą pandemią COVID – 19 następują zmiany w sprzedaży abonamentów na wyżywienie.
Płatność będzie dokonywana tylko w formie przelewu na rachunek bankowy
39 1950 0001 2006 0093 6010 0003
I termin płatności będzie do 3 każdego miesiąca.
Cena posiłków taka sama jak w ubiegłym roku.
Brak opłaty do obowiązującego terminu będzie skutkowało wstrzymaniem  wydania posiłków.
Nie będzie zgłaszania nieobecności uczniów na posiłkach meilowo lub telefonicznie – odpisy będą dokonywane na podstawie obecności w szkole  przygotowanej listy przez sekretariat szkoły.
Zwrot za niewykorzystane posiłki będzie dokonywany na rachunek bankowy do 7 każdego miesiąca, na podstawie listy przygotowanej przez sekretariat szkoły.
Kontakt rodziców z właścicielem firmy następuje przez kontakt Tel 730789236 lub meilowo na adres meilowy na który były zgłaszane nieobecności. Każda szkoła ma swój adres meilowy.