Europejskie przyjaźnie

25 czerwca 2015
Urszula Kucała

eTwinning – Europejska współpraca szkół – to program edukacyjny Unii Europejskiej promujący wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich.

Program eTwinning działa od 2005 roku, jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 30 europejskich Ministerstw Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem uczenia się.

7 maja w całej Europie obchodzone były  uroczyście dziesiąte urodziny programu eTwinning. Szkoły przygotowały różne wydarzenia i programy, aby uczcić tę okrągłą rocznicę. Z tej też okazji w Lipniku powstał plakat z przeglądem zrealizowanych do tej pory projektów międzynarodowych. Drugim pomysłem było opracowanie przez uczniów alfabetu eTwinning, a ponadto przybliżenie wszystkich szkół partnerskich, jakie współpracują przy tegorocznym projekcie „JUMIX”. Było  krótkie przedstawienie każdego kraju i miasta, gdzie działa szkoła, z którą współpracujemy, ciekawostek i interesujących zadań, jakie już w projekcie zespoły zrealizowały.

Od września 2014r. grupa 16 uczniów gimnazjum z klas I-III uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „JUMIX”, promującym naukę programowania w języku wizualnym Scratch . Do współpracy zaproszono szkoły z Niemiec, Chorwacji, Grecji, Czech oraz Turcji, a koordynatorami i założycielami były panie Elke Tertocha (Waren-Müritz, Niemcy) oraz Małgorzata Janik (Lipnik, Polska). Łącznie w projekcie wzięło udział 112 uczniów i 9 nauczycieli, którzy w grupie międzynarodowej poznawali od podstaw zasady kodowania. Nauka pisania programów to gimnastyka dla umysłu. Dzięki niej każdy wypracowuje umiejętność efektywnego myślenia o sprawach niekoniecznie związanych z informatyką. Docelowym językiem komunikacji był język niemiecki, a celem projektu było nie tylko kodowanie, ale również nawiązanie wielokulturowego dialogu przez zespoły realizujące zaplanowane działania, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami za granicą, zmotywowanie uczniów do nauki języka obcego i uświadomienie , że znajomość języka niemieckiego przydaje się w życiu codziennym.

Najważniejsze działania w ramach projektu „JUMIX”:

– wspólne tworzenie i upowszechnianie projektów tematycznych w aplikacji Scratch. Uczniowie w sposób wizualny tworzyli gry, pokazy multimedialne, krótkie opowiadania, zadania logiczne;

– organizacja Dnia Języków Obcych i wymiana pocztowa życzeń pomiędzy klasami współpracującymi;

– udział w Europejskim Tygodniu Kodowania wspólnie z grupą Mistrzów Kodowania z Lipnika;

– organizacja pocztowej wymiany kulturowej z innymi szkołami: własnoręczne wykonanie kartek świątecznych i upominków na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc i przesłanie ich pocztą do klas w Grecji i Czechach;

– wykonanie plakatów na 10. urodziny eTwinning;

– aktualizacja gazetki projektu eTwinning w szkole;

– zajęcia warsztatowe „JUMIX in action”, podczas których uczniowie po otrzymaniu przesyłki od klasy partnerskiej i wcześniejszym przygotowaniu pomysłu mieli za zadanie umieszczenie swojego projektu graficznego na koszulce bawełnianej.  Następnie paczka została wysłana do kolejnej szkoły i w ciągu 6 miesięcy odwiedziła wszystkie kraje, jakie uczestniczą w tegorocznym projekcie i inspirowała do działania,  myślenia, komunikowania i współpracy;

Na podsumowanie projektu „JUMIX” reprezentacja uczniów i nauczycieli z Lipnika zaprezentowała rezultaty międzynarodowej współpracy szkół podczas II Festiwalu Projektów Mistrzów Kodowania w Warszawie, który odbywał się 1 czerwca na Stadionie Narodowym. W specjalnej strefie zorganizowano stanowiska, gdzie uczniowie z całej Polski opowiadali o zrealizowanych w ich szkołach działaniach poświęconych kodowaniu oraz przedstawiali rezultaty swojej aktywności.

Tegoroczna edycja projektu eTwinning wymagała bardzo dużego zaangażowania zarówno od uczniów jak i od nauczycieli, którzy cały czas zdobywali nowe umiejętności w zakresie kodowania, planowali wspólne zajęcia, publikowali na bieżąco efekty i poddawali analizie pracę własną oraz rezultaty uczniów, wymieniali się doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami edukacyjnymi, udzielali informacji zwrotnej. Nauczyciele byli w stałym kontakcie i regularnie odbywały się spotkania online. Ponadto na specjalnej platformie internetowej Twinspace prowadzony był dziennik projektu, gdzie dokumentowano wszystkie działania. Powstało również sporo materiałów do nauki języka niemieckiego, takich jak prezentacje tematyczne (np. o mieście, szkole, życiu codziennym),  wykreślanki, dobieranki, krzyżówki, fiszki językowe. Ze szkół z Grecji oraz Czech uczniowie otrzymali drobne upominki, słodycze regionalne oraz ciekawostki. Przez cały czas trwania projektu uczniowie aktywnie korespondowali online z rówieśnikami, wykorzystując możliwości platformy Twinspace.

Jak przebiegał projekt „JUMIX” można zobaczyć na blogu szkolnym: http://blogiceo.nq.pl/kwadrans/etwinning/jumix/

Bardzo dziękujemy pani Zofii Hałas, koordynatorce Mistrzów Kodowania z Lipnika oraz pani Urszuli Kucała, wychowawczyni klasy IG za wsparcie, pomoc i zaangażowanie w organizację projektów, które połączyły wiele dziedzin edukacyjnych, a jednocześnie pokazały, jak bardzo one ze sobą są powiązane. Umiejętność czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania sytuacji problemowej, a przy tym korzystanie z nowych technologii, poruszanie się w świecie cyfrowym to przestrzeń każdego ucznia i nauczyciela. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się ją bardzo ciekawie zagospodarować.

Dziękujemy również uczniom, rodzicom i wszystkim osobom, które cenną radą, swoim czasem, pomysłami zasilają i  wzbogacają aktywność edukacyjną, ale też przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania i pozwalają na ciekawe spędzanie czasu w szkole, po lekcjach i poza murami szkolnymi.

Życzymy wszystkim pięknych, pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji.

Zespół JUMIX

M. Janik

11122512_572096972930087_941397170_n