Dzieci ze świetlicy szkolnej na tropach dzikich zwierząt

10 stycznia 2018
Urszula Kucała

9.01.2018 r. wszystkie zajęcia świetlicowe zostały poświęcone przyrodzie, jako że w tym dniu przypada 90 rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody. Dzieci mogły m. in. zapoznać się ze stroną internetową poświęconą LOP,

https://www.lop.org.pl/Wszystkie_Przyroda_Polska

literaturą i prasą, w tym czasopismami: ”Przyroda Polska”,  „Poznaj swój kraj”, „Salamandra”, „Ptaki Polski”, „Gazeta górska” itd. W świetlicy na tablicy ściennej wyeksponowano materiały dydaktyczne z książki „Ślady i tropy zwierząt. Młody obserwator przyrody” A. Lewandowskiej, G. Okołowa. Najwięcej radości dostarczyło uczniom wyjście do lasu; odkrywanie śladów i tropów zwierząt za pomocą lornetki i lupy. Uczestnicy wyprawy zwracali uwagę na szczegóły otoczenia m.in. takie jak paśnik dla zwierząt, ale i zaśmiecanie środowiska. Następnie w świetlicy szkolnej przeprowadzono konkurs z nagrodami książkowymi na znajomość motywów zwierzęcych w  baśniach, bajkach, legendach i powieściach dla dzieci.

T. Bobowska