Z.P.O. w Lipniku » Dzieci ze świetlicy szkolnej na tropach dzikich zwierząt

Dzieci ze świetlicy szkolnej na tropach dzikich zwierząt

10 stycznia 2018
Urszula Kucała

9.01.2018 r. wszystkie zajęcia świetlicowe zostały poświęcone przyrodzie, jako że w tym dniu przypada 90 rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody. Dzieci mogły m. in. zapoznać się ze stroną internetową poświęconą LOP,

https://www.lop.org.pl/Wszystkie_Przyroda_Polska

literaturą i prasą, w tym czasopismami: ”Przyroda Polska”,  „Poznaj swój kraj”, „Salamandra”, „Ptaki Polski”, „Gazeta górska” itd. W świetlicy na tablicy ściennej wyeksponowano materiały dydaktyczne z książki „Ślady i tropy zwierząt. Młody obserwator przyrody” A. Lewandowskiej, G. Okołowa. Najwięcej radości dostarczyło uczniom wyjście do lasu; odkrywanie śladów i tropów zwierząt za pomocą lornetki i lupy. Uczestnicy wyprawy zwracali uwagę na szczegóły otoczenia m.in. takie jak paśnik dla zwierząt, ale i zaśmiecanie środowiska. Następnie w świetlicy szkolnej przeprowadzono konkurs z nagrodami książkowymi na znajomość motywów zwierzęcych w  baśniach, bajkach, legendach i powieściach dla dzieci.

T. Bobowska