„Dziadkówka”

9 października 2017
Urszula Kucała

W czwartek, 5 października 2017r. klasa – VII wraz z wychowawczynią Panią Krystyną Dominik udała się na Dziadkówkę, aby posprzątać groby spoczywających tam żołnierzy. Taki mamy zwyczaj w naszej szkole, że każdego roku któraś klasa dba o porządek na cmentarzu. Praca nasza polegała    na oczyszczeniu nagrobków oraz wyrwaniu chwastów z grobów. Po zakończonej pracy oddaliśmy cześć żołnierzom poległym podczas bitwy, która rozegrała się na naszych terenach w czasie I wojny światowej.

Dziadkówka to austriacki cmentarz wojenny nr 373Wiśniowa, z okresu I wojny światowej, wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Żołnierzy obydwu walczących stron, poległych w dniach 3-6 grudnia 1914 r., w bitwie w dolinie Krzyworzeki, w początkowej fazie operacji łapanowsko-limanowskiej, chowano w miejscu, gdzie zginęli. Dopiero w 1916 r, na wschodnim stoku wzgórza Dziadkówka, zbudowano cmentarz i złożono na nim prochy żołnierzy ekshumowane z przypadkowych miejsc pochówku. Pochowano na nim 29 żołnierzy austro-węgierskich oraz 10 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz, obecnie wpisany jest do rejestru zabytków, projektował Gustaw Ludwig.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego