Debata  uczniowska  na temat dobrego wychowania

12 marca 2018
Urszula Kucała

„Niechaj każdy uczeń pamięta,

że ważne są dobre maniery,

na co dzień i od święta”

Dnia 06.03.2018 r. odbyła się debata uczniowska pod przewodnictwem pedagoga szkolnego.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele SU. Spotkanie było podsumowaniem przeprowadzonych wcześniej w szkole lekcji wychowawczych na temat savoir vivre’u.

Podczas debaty panowała miła atmosfera, uczniowie aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. Chętnie wypowiadali się na temat dobrego wychowania. Następnie opracowali Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania, która została wyeksponowana na korytarzu szkolnym.

Na koniec każda klasa wylosowała scenkę  dotyczącą znajomości zasad dobrego wychowania, którą zaprezentuje podczas I Dnia Wiosny. W tym dniu zostaną też wyłonieni Mistrzowie savoir’ e vivre’u w Szkolnym Konkursie Wiedzy na temat zasad dobrego wychowania.

Mamy nadzieję, że dzięki debacie uczniowie będą pamiętać na co dzień o zasadach „savoir vivre”.

T. Bobowska