CZYTANIE PATRIOTYCZNE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

11 maja 2018
Urszula Kucała
Do utworów Mickiewicza przystępuje się zawsze z pewnego rodzaju kultem. Mickiewicz bowiem, jest dla społeczeństwa polskiego kimś więcej, niż największym poetą narodowym. Jest zarazem wielkim wychowawcą, tym Królem – Duchem, który „tam sięgał, gdzie wzrok nie sięga”, który Narodowi pozbawionemu niepodległości, praw i swobód politycznych, pozbawionemu możności prawidłowego rozwoju – rzucał hasła wytrwania i wskazywał drogi odrodzenia. Jego poezja stawała się mistrzynią życia Narodu. Budziła zamierającą nadzieję, podnosiła upadłych na duchu, wątpiącym kazała wierzyć. Nie przetrwalibyśmy jako Naród po dziś dzień, nie doczekalibyśmy się dnia wolności, gdyby nie nasza literatura niepodległościowa. W niej pierwsze miejsce zajmuje Mickiewicz
              z przedmowy książki: A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” Kraków, dnia 6 listopada 1923 r.
              Wydawcy: Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych „Proletarjat” w Krakowie.
              (własność A. Spytek)
Dnia 08. 05. 2018 r. uczniowie reprezentujący klasy IV SP- III Gimnazjum spotkali się w Szkolnej Bibliotece, by wziąć udział w patriotycznym czytaniu arcydzieła literatury polskiej „Pan Tadeusz” Adama  Mickiewicza. Przepiękne fragmenty tej „Wieczystej krynicy Dobra, Piękna, Prawdy” przeczytał z uczniami Dyrektor Szkoły Arkadiusz Skiba, p. Maria Knapik, p. Teresa Bobowska i p. Anna Spytek.  Nastrojowości czytania dodawały śliczne melodie oraz fragmenty filmu „Pan Tadeusz ” reż. Andrzeja Wajdy.
A. Spytek