„Chce mi się chcieć!” – ogólnopolska kampania ZTU 2019

15 czerwca 2019
Urszula Kucała

„Warto podążać za swoimi uzdolnieniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. Dzięki zainteresowaniom rozwijamy swoją osobowość, odczuwamy radość i satysfakcję. Nadajemy naszemu życiu sens!”

Cytat z dyplomu ZTU 2019

W okresie od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r. w ZPO w Lipniku realizowana jest ogólnopolska kampania profilaktyczna ZTU pod hasłem „Chce mi się chcieć!”. Na lekcjach wychowawczych uczniowie otrzymali ulotki profilaktyczne, wypełniali karty pracy – broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów: „Motywacje, nawyki, wyzwanie”, „Moje uzdolnienia”, „Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie” oraz „Zdolności i talent”. Na korytarzu szkolnym zostały wyeksponowane plakaty zachęcające uczniów do aktywności i rozwijania różnego rodzaju talentów.

Podczas majowego zebrania poinformowano rodziców o realizacji zadań kampanijnych, przekazano pakiety ulotek profilaktycznych zawierających informacje o szkodliwości używek, w tym dopalaczy.

Jednym z elementów kampanii był konkurs plastyczny i literacki „Ja za 20 lat”. Na etap szkolny konkursu wpłynęły 33 prace, w tym 12 literackich i 21 plastycznych. Już na etapie szkolnym wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami organizatora, książkami i kolorowankami. Najlepsze prace wysłano do siedziby ogólnopolskiego organizatora konkursu – Stowarzyszenia Producentów i dziennikarzy Radiowych do Poznania.

Dziękujemy UGW za sfinansowanie nagród.

Tegoroczna kampania ZTU jest organizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej  RP.

T. Bobowska – koordynator szkolny kampanii ZTU