Apel Sportowy

14 czerwca 2017
Urszula Kucała

Na przełomie maja i czerwca b.r. zrealizowano w ZPO w Lipniku szereg imprez sportowych w ramach Dni Sportu. Podsumowania aktywności sportowej dziewczat i chłopców dokonano na Apelu Sportowym. Pan Dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył dyplomy, medale i nagrody uczniom, którzy szczególnie wyróżnili się w zawodach zdobywając tytuł Sportowca Szkoły. W rywalizacji międzyklasowej tytuł Najbardziej Usportowionej Klasy otrzymały klasy IIIa SP i Vb SP.  Dziewczęta i chłopcy z klasy Vb zaprezentowali układ ćwiczeń gimnastyczno-akrobatycznych, a Paulina Burkat i Zuzanna Tokarz układ tańca nowoczesnego.

T. Górka