Savoir vivre – wiem, jak żyć

11 marca 2018
Urszula Kucała

W ciągu kilku kolejnych zajęć świetlicowych dyskutowano na temat zachowania w różnych sytuacjach. Najmłodsi uczniowie zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi na temat grzeczności m. in. ”Kubusiowymi opowieściami – dobre maniery – „proszę”, „dziękuję” oraz „Bon czy ton – savoir vivre dla dzieci G.Kasdepke”. Uczennice z kl. VI a SP napisały interesujące wypowiedzi na temat „Moje dobre zachowanie świadczy o mnie” (najlepsze zostaną opublikowane w gazetce szkolnej „Razem”). Ucz. z kl. II Gim. wykonały plakaty: „Mój wygląd świadczy o mnie”, które zostaną wyeksponowane w szkolnej świetlicy.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania propagujące zasady dobrego wychowania  przyczynią się do łatwiejszego i w miarę bezkonfliktowego funkcjonowania z innymi ludźmi.

T. Bobowska