Mistrzowie savoir vivre

24 marca 2018
Urszula Kucała

21.03.2018 r. w ZPO przeprowadzono szkolny konkurs  znajomości zasad savoir vivre. Składał się on z dwóch części: w pierwszej uczniowie z poszczególnych klas prezentowali scenki dotyczące stosowania zasad dobrego wychowania w różnych, życiowych sytuacjach. W drugiej części reprezentanci klas rozwiązywali test składający się z 34 pytań zamkniętych i otwartych sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości bon ton.

Po zliczeniu punktacji za prezentację scenek oraz  za rozwiązanie testów jury przyznało:

Tytuł Mistrza Zasad Dobrego Wychowania kl. III Gim.,

V- cemistrzami Zasad Dobrego Wychowania zostały klasy VI A i VI B SP.

Tytuł Mistrza Dobrego Wychowania otrzymała Natalia Bubka z kl. III Gim., a tytuły V- ce mistrzyń przypadły Anecie Jaśkowiec z kl. III Gim. oraz Gabrieli Ralskiej z kl. VI A SP.

Dyrektor wręczył laureatom dyplomy i nagrody książkowe na apelu podsumowującym konkursy przeprowadzone w szkole w I Dniu Wiosny.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

T. Bobowska – koordynator konkursu